This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Wydawanie posiłków od 11.30 do 14.30 - SMACZEGO!!!

 

 

 

jadłospis baner
 
UWAGA: Alergeny: 1.Zboża zawierające gluten. 2. Skorupiaki i produkty pochodne. 3.Jaja i produkty pochodne. 4.Ryby i produkty pochodne. 5.Orzeszki ziemne(arachidowe). 6.Soja i produkty pochodne. 7.Mleko i produkty pochodne. 8. Orzechy. 9.Seler i produkty pochodne. 10.Gorczyca i produkty pochodne. 11.Nasiona sezamu i produkty pochodne. 12.Dwutlenek siarki. 13.Łubin. 14.Mięczaki (punkty podane w jadłospisie).

 

Poniedziałek 03.06.2019

I DANIE: Zupa młodej kapusty, pieczywo  1,9,11

II DANIE: Spaghetti, ogórek kiszony   1,7

kompot, woda

 

Wtorek 04.06.2019

I DANIE: Krupnik, pieczywo      1,9,11

II DANIE: Nugettsy z sezamem, ryż, sałata ze szczypiorkiem i rzodkiewką  1,3,7,9,11   

kompot, woda

 

Środa 05.06.2019

I DANIE: Kapuśniak na żeberkach, pieczywo    1,9,11

II DANIE: Kopytka w sosie pieczarkowym    1,3,7

kompot, woda

 

Czwartek 06.06.2019

I DANIE: Zupa pomidorowa z makronem   1,7,9,11

II DANIE: Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z młodej kapusty       1,3,7

kompot, woda

 

Piątek 07.06.2019

I DANIE: Zupa koperkowa, pieczywo     1,7,9,11

II DANIE: Pulpeciki w sosie pomidorowym, ryż, surówka szwedzka    1,3,4,7                        

kompot, woda

 

 

W szkole realizujemy program Burmistrza Polkowic pt. "Pij wodę, jedz warzywa i owoce - będziesz zdrowy'.

W każdy dzień w trakcie przerwy od 10.30 - 10.40 zapraszamy na bezpłatne owoce i warzywa do sklepiku szkolnego.

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

2.Z obiadów korzystać mogą uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

 • dzieci, których dożywianie dofinansowuje OPS
 • pracownicy szkoły
 1. Wydawanie obiadów obowiązuje w godzinach od 11.40 do 14.45
 2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby zapisane na obiady szkolne oraz nauczyciele dyżurujący.
 3. Przed ladą do wydawania obiadów obowiązuje kolejka.
 4. Obiady wydawane są za okazaniem imiennego bloczka ze zdjęciem w wyznaczonym czasie pod opieką nauczyciela.
 5. W przypadku: przewidzianej nieobecności dziecka w szkole ( np. wycieczka) rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej trzy dni wcześniej, w przypadku choroby dziecka do godz. 8.00 w dniu nieobecności. Odpisy mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie (tel.: 076/746-53-70 w. 163 -intendent). W przypadku braku zgłoszenia rodzic poniesie koszty niespożytego posiłku.
 6. Odpisy z obiadów na postawie zgłoszonej nieobecności realizowane są w następnym miesiącu.
 7. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane są gotówką u intendenta lub przelewem na konto szkoły do 15-tego każdego miesiąca.
 • Wpłat bezgotówkowych dokonuje się przelewem na rachunek bankowy nr. 66 1020 3017 0000 2402 0429 7263. W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy. Przed dokonaniem przelewu należy uzgodnić kwotę wpłaty u intendenta szkoły( zawierającą ewentualne odliczenia z tytułu odpisów itp.) Po wpłaceniu uzgodnionej kwoty należy dostarczyć intendentowi potwierdzenia wpłaty w formie papierowej lub elektronicznej na adres : .
 • Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane przez intendenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 a 15-tego każdego miesiąca do 16.00

10.Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat dziecko zostanie wypisane z obiadów.

 1. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są skontaktować się z kierownikiem stołówki lub intendentem tel.076/746-53-70 w. 163,136.
 2. Z uwagi na koniec okresów rozliczeniowych odpisy w wymienionych

   miesiącach należy zgłaszać w następujących terminach:

 • w grudniu – do 10 dnia miesiąca
 • w czerwcu – do 10 dnia miesiąca
 1. Z obiadów mogą korzystać uczniowie nieobecni w szkole. Obiad  wydawany jest wówczas rodzinie lub opiekunom ucznia we własnych pojemnikach, za okazaniem legitymacji szkolnej.
 2. Przekazanie bloczka obiadowego innej osobie może nastąpić tylko za zgodą kierownika stołówki lub nauczyciela dyżurującego.
 3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 4. Uczeń w szklonej stołówce jest zobowiązany do:
 • dbałości o czystość, ład i porządek
 • zachowania się tak, by nie przeszkadzać osobą spożywającym posiłek
 • uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stołówki i właściwego zachowania się na terenie obiektu w przypadku naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów.

  

zatwierdził: Dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 4 w Polkowicach

Dorota Gnych

 

 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem Stołówki Szkolnej.

 

 ………………………………………………………………………………………

Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

 

Informacja o przetwarzaniu danych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Pana/ią, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach
  ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice Tel: 76 746 53 70
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Tomasz Wadas tel. 509 737 586 e-mail:
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisu ucznia na obiady. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgody
 4. Dane przetwarzane będą przez okres uczęszczania na obiady.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Posiada Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY (pobierz plik karta.docx  lub plik karta.pdf)

 

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440