This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Menu Ogłoszenia 

ROOT

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

Czytaj więcej: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych naszej szkoły.

Czytaj więcej: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach Dyrekcji w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Czytaj więcej: Władze i ich kompetencje

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacj

Czytaj więcej: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza nasza szkoła.

Czytaj więcej: Finanse i mienie

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Czytaj więcej: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Czytaj więcej: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Czytaj więcej: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Czytaj więcej: Zamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Czytaj więcej: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

Czytaj więcej: Praca w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440