This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Co mogą zrobić Rodzice, aby pomóc gimnazjaliście w wyborze przyszłego zawodu?

Na pewno w podjęciu decyzji zawodowej przez dziecko niezbędna jest pomoc rodzica, wsparcie i zachęcanie do myślenia o przyszłej pracy.  

Co doradzić dziecku, aby wybór szkoły czy zawodu był trafny? Adekwatny do zdolności i możliwości dziecka a przy tym ciekawy, odpowiadajmy jego zainteresowaniom i co niebagatelne – dający szanse na znalezienie dobrej pracy.  Bardzo ważne jest, by zawód, jaki dziecko wybierze był dla niego interesujący.  

Psycholodzy, doradcy zawodowi, pedagodzy a i codzienne doświadczenie podpowiada, że niezwykle ważne jest by dopasować uzdolnienia i cechy osobowości człowieka do wykonywanego zawodu. Każdy zawód, bowiem wymaga od człowieka pewnych umiejętności i cech charakteru, a ich obecność może się przyczynić do sukcesów zawodowych i awansu.   

• Pierwszy krok, jaki wspólnie z dzieckiem może wykonać rodzic, to pomóc mu w rozpoznaniu jego predyspozycji i zainteresowań.  Można to zrobić rozmawiając z dzieckiem o tym, co lubi robić w czasie wolnym, jakich przedmiotów lubi się uczyć najbardziej, jakie czynności związane z nauką i dniem codziennym sprawiają mu zadowolenie, kim chciałoby zostać w przyszłości i gdzie pracować.  Warto także skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Można również zachęcić dziecko do wypełnienia testów  do badania predyspozycji i zainteresowań  uczniów w  szkole gimnazjalnej.  (testy dostępne są w zakładce dla gimnazjalistów).

Następny krok to rozmowa o różnych typach szkół i uświadomienie dziecka o czasie trwania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.  Kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze dalszego kształcenia to przede wszystkim dotychczasowe postępy szkolne, zapał i motywacja do nauki, aspiracje dziecka, ale też warunki finansowania edukacji dziecka.  

Jeżeli dziecko w miarę dobrze do tej pory radziło sobie z nauką, startuje w konkursach i olimpiadach szkolnych, osiąga wysokie wyniki w nauce, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, odnosi sukcesy sportowe czy społeczne w szkole gimnazjalnej, to wybranie liceum i kontynuowanie nauki na studiach nie powinno być dla niego zbytnim obciążeniem.   

Dla dziecka, które raczej z trudem radzi sobie z nauką, raczej niechętnie zagląda do podręczników, nie przejawia większego zainteresowania szkołą, należałoby pomyśleć o krótszej ścieżce kształcenia, czyli o szkole branżowej.  Kontynuowanie nauki w liceach ogólnokształcących przez uczniów słabo zmotywowanych do nauki, jest częstym błędem, gdyż uczniowie ci z trudem radzą sobie z opanowaniem minimum programowego.   Po szkole branżowej I stopnia mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w szkole branżowej II stopnia, następnie kontynuować naukę w szkole policealnej a nawet przystąpić do matury podjąć nauką w szkole wyższej.   Kolejnym krokiem jest wybranie typu szkoły, w której dziecko będzie kontynuowało naukę.   

Jeżeli gimnazjalista wybierze liceum ogólnokształcące, to powinien zdecydować, do której szkoły złożyć dokumenty i jaki profil klasy wybrać.  Źródłem informacji o szkołach mogą być Targi Edukacyjne, Dni Otwarte W szkołach ponadgimnazjalnych, „Informatory” oraz ulotki opracowywane i rozpowszechniane przez poszczególne szkoły.  Szczególnie polecane są „Dni Otwarte” organizowane przez szkoły ponadgimnazjalne, podczas których bezpośrednio zarówno dziecko jak i rodzic może się przekonać jak wygląda dana placówka (obejrzeć budynek, otoczenie, klasy, pracownie, sprawdzić, jaki jest dojazd do szkoły, jaki będzie koszt dojazdu), można osobiście porozmawiać z nauczycielami i uczniami szkoły o klimacie i atmosferze w szkole, istniejących kołach zainteresowań, aktywnościach uczniów na rzecz szkoły. Uczeń wówczas sam albo z kolegami bądź rodzicami może ocenić, czy to jest ta szkoła, w której chce się dalej uczyć.   

Wybór profilu klasy może być podyktowany analizą ocen szkolnych z poszczególnych przedmiotów na przestrzeni ostatnich lat. Wysokie oceny z konkretnych przedmiotów wskazują prawdopodobnie na zainteresowania ucznia oraz na łatwość przyswajania wiedzy z danej dziedziny.  Jeżeli dziecko ma ze wszystkich przedmiotów wysokie oceny szkolne, może wziąć pod uwagę klasy o profilu ogólnym bądź klasy o najwyższym poziomie nauki.   

Jednak rozpoznanie uzdolnień u dziecka to przyjrzenie się nie tylko jego ocenom szkolnym, ale także tym formom zajęć, które dziecko chętnie podejmuje i stara się jak najlepiej je zrealizować. Na przykład uzdolnienia wzrokowo-przestrzenne mogą się ujawniać na lekcjach geometrii (rysunki figur, rzuty figur) lub plastyki (rysunek, dekoracja pokoju).   

Jeżeli gimnazjalista wybierze technikum lub szkołę branżową, to oprócz zebrania informacji o placówkach, rozpoznania własnych zainteresowań, niezbędne jest określenie preferencji zawodowych i uzdolnień związanych z danym zawodem oraz ocena stanu zdrowia dziecka.  Jest to bardzo istotne, ponieważ ocena stanu zdrowia i określenie przewlekłych schorzeń somatycznych dziecka wiąże się z szeregiem przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą uniemożliwić naukę i wykonywanie zawodu.    Zgłaszając się do poradni psychologicznopedagogicznej należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stan zdrowia dziecka, gdyż poradnia może wydać opinie do szkoły w celu objęcia ucznia np. indywidualnym tokiem nauczania.  Wybór technikum czy branżowej szkoły to jednocześnie wybór zawodu, z którym ma się do czynienia już w trakcie nauki szkolnej w postaci praktyk zawodowych.  

 

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440