This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Stanisław Rozwadowski adres e-mail: stanislaw@rozwadowski.biz

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Piotr Leśniewicz adres e-mail: iod@mzgm.boleslawiec.pl

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tłumacza na stronie internetowej
 • brak informacji o zakresie działalności
 • brak tekstów alternatywnych dla obrazków
 • brak tyflomapy
 • brak pól uwagi i ścieżek komunikacyjnych
 • brak alarmów przeciwpożarowych w toaletach
 • brak pętli indukcyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kowalska.
 • E-mail: kadry.kowalska@sp4.polkowice.pl
 • Telefon: 76 746 53 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach
 • Adres: ul. Hubala 3
  59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@sp4.polkowice.pl
 • Telefon: 76 746 53 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wchodząc do budynku szkoły otrzyma pomoc pracownika obsługi znajdującego się na dyżurce. Na każdej kondygnacji budynku oraz na obiektach sportowych znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w dwie windy (jedna na obiektach sportowych, druga na bloku dydaktycznym).

Dzień dobry! Wirtualna świetlica dziś zaprasza Was na zabawę w eksperymenty - bańkę w bańce i eksperyment z uciekającym pieprzem. Tworzenie baniek zawsze wywołują zachwyt, a uciekający pieprz na talerzu też nie jest codziennym widokiem.

 1. Bańka w bańce. Potrzebujecie:

- mydło lub płyn do mycia naczyń,

- cukier,

- słomkę,

- kubeczek,

- mały talerzyk.

W kubeczku mieszamy dwie łyżeczki cukru i płynu do naczyń, dolewamy wody na ok. ¾ kubka.  Przelewamy miksturę do talerzyka (tak, by zapełnić dno talerzyka).

Maczamy słomkę w miksturze, następnie wydmuchujemy delikatnie bańkę na talerzyku.

 

 1. Eksperyment z uciekającym pieprzem. Potrzebujecie:

- pieprz czarny mielony,

- talerz (najlepiej biały bądź przezroczysty),

- patyczki do uszu,

- wodę,

- płyn do mycia naczyń.

Zalewamy wodą dno talerza. Sypiemy pieprz, tak by powstała czarna tafla.

Maczamy patyczek w płynie do mycia naczyń i wsadzamy go do wody. Obserwujemy jak pieprz ucieka na wszystkie strony!

ZEBRANIA Z RODZICAMI

08.10.2019 r. (wtorek)

 • godzina 16:00  -  klasy 1 - 3 (edukacja wczesnoszkolna)

 • godzina 17:00  -  klasy 5 - 8

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Po wakacyjnej przygodzie...