This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 4

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach pod adresem e-mail:

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DOSTAWCY I POTENCJALNI DOSTAWCY (pobierz plik PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW (pobierz plik PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO (pobierz plik PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA (pobierz plik PDF)

KLAUZULA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI (pobierz plik PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY (pobierz plik PDF)

KLAUZULA MONITORINGU (pobierz plik PDF)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach

 

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I - III)

Język polski

Języki obce

Muzyka

Plastyka

Historia

WOS

Biologia i geografia

Przyroda

Chemia i fizyka

Matematyka

Technika

W-F

EDB

Religia

 

 

 

  1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach (do pobrania plik .pdf)
  2. Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach (do pobrania plik .pdf)
  3. Procedury szkolne - sytuacje kryzysowe Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach (do pobrania plik .pdf)
  4. Regulamin oceny zachowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach (do pobrania plik .pdf)
  5. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej
    nr 4 w Polkowicach (do pobrania plik .pdf)

Do 24.08.2018 roku trwają zapisy uczniów 

na poziomie wszystkich klas

do Szkoły Podstawowej nr 4

w Polkowicach na rok szkolny 2018/2019

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440