This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Koniec pierwszego półrocza 25 stycznia 2019 r.
4. Ferie zimowe w województwie dolnośląskim

28 stycznia – 10 lutego  2019 r.
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorski

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

     
5. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)

6.

Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

15 kwietna 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

7.    Egzamin gimnazjalny   10 kwietnia 2019 r. - Część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. - Część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. - Część językowa

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 listopada 2018 r.
12 kwietnia 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.
2  maja 2019 r.

(podstawa prawna: §5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (DzU z 2010 r. Nr 186, poz.1245)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

10. Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Dni ustawowo wolne
Święta kościelne
Różne okazje

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440