This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Grono pedagogiczne 2018/2019

Dyrekcja
Dyrektor - mgr Dorota Gnych
Z-ca dyrektora - mgr Mariola Traczyk
 
 
Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Robutka
mgr Magdalena Łabuda
Psycholog szkolny
mgr Sylwia Mikoś
Doradca zawodowy mgr Dorota Dziekan
 
 Edukacja wczesnoszkolna  mgr Agnieszka Sypko
 mgr Daria Bigda
mgr Katarzyna Pisarska
 mgr Magdalena Maciejewska
Biologia  
mgr Małgorzata Drankiewicz
mgr Justyna Marszałek (nauczanie biologii  w języku angielskim)
Przyroda mgr Małgorzata Drankiewicz
Chemia mgr Ewa Mowczan
Fizyka
mgr Artur Adamowicz
mgr Bożena Lemke
Geografia  
mgr Emilia Sadecka
mgr Anna Rosa (nauczanie geografii w języku angielskim)
Historia + WDŻ + WOS
mgr Marek Droździk
mgr Beata Józków
mgr Agnieszka Rogala (nauczanie historii w języku angielskim)
Informatyka
mgr Halina Kozdra
mgr Marta Waliszewska
Język angielski
mgr Wiesław Ksenycz
mgr Agnieszka Rogala
mgr Anna Rosa
mgr Justyna Marszałek
mgr Katarzyna Pisarska
Język niemiecki
mgr Magdalena Lotz
mgr Ewa Horoszczak - Isztwan
Język francuski i hiszpański
mgr Wiesław Ksenycz
Język polski
mgr Magdalena Beller
mgr Marta Waliszewska
mgr Helena Kawula
mgr Artur Wasylik
Matematyka
mgr Barbara Adamowicz
mgr Artur Adamowicz
mgr Kazimiera Bilaus
mgr Dorota Gnych
mgr Mariola Traczyk
Muzyka
dr Krzysztof Purzycki
Plastyka, technika
mgr Krystyna Bajon
Religia
mgr Elżbieta Błaszków
mgr Elżbieta Śpiewak
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marek Droździk
Zajęcia artystyczne
mgr Krystyna Bajon
dr Krzysztof Purzycki
Zajęcia techniczne
mgr Halina Kozdra
mgr Krystyna Bajon
Wychowanie fizyczne mgr Joanna Kotwica
mgr Waldemar Jedynak
mgr Grzegorz Kamelski
mgr Klaudia Podgórska
Biblioteka szkolna mgr Monika Szmołda
mgr Elżbieta Błaszków
Świetlica szkolna
mgr Bogumiła Gawlak – Pokrywka
mgr Emilia Sadecka
mgr Dorota Dziekan  
mgr Anna Wasylik      
mgr Kamelski Grzegorz
mgr Agata Lech
Nauczyciel wspomagający mgr Anna Motylewska - Szulczyńska
 Edukacja przez szachy  mgr Halina Kozdra
   

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Koniec pierwszego półrocza 25 stycznia 2019 r.
4. Ferie zimowe w województwie dolnośląskim

28 stycznia – 10 lutego  2019 r.
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorski

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

     
5. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)

6.

Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

15 kwietna 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

7.    Egzamin gimnazjalny   10 kwietnia 2019 r. - Część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. - Część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. - Część językowa

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 listopada 2018 r.
12 kwietnia 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.
2  maja 2019 r.

(podstawa prawna: §5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (DzU z 2010 r. Nr 186, poz.1245)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

10. Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Dni ustawowo wolne
Święta kościelne
Różne okazje

Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas integracyjnych oraz klas sportowych.

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440