This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Patron szkoły 

Rodzina

  Pochodzę z dwóch wielkich rodów:

 

  Herb rodziny Skłodowskich: DOŁĘGA
  Rodzina pochodzi z miejscowości Skłody na Mazowszu.
  Dziadek ze strony ojca: Józef Skłodowski - nauczyciel w męskim gimnazjum w Lublinie.
  Babcia ze strony ojca: Salomea Sagtyńska-Skłodowska.

 

  Herb rodziny Boguskich: TOPÓR
  Rodzina pochodzi z Boguszyc na Mazowszu.
  Dziadek ze strony matki: Feliks Boguski - zarządca majątków ziemskich.
  Babcia ze strony matki: Marianna Zaruska-Boguska.

Moi rodzice

  Bronisława z Boguskich Skłodowska i Władysław Skłodowski
  Moi rodzice byli ludźmi wykształconymi i wrażliwymi, wychowanymi w tradycjach powstańczych i patriotycznych. Wśród ich przodków byli uczestnicy powstań listopadowego i styczniowego, posłowie na Sejm, profesorowie uniwersytetów i zakonnicy.

Moje rodzeństwo

  Zofia - nie tylko moja siostra, ale i przyjaciółka. Zmarła w wieku kilkunastu lat na tyfus.
  Bronisława - ukończyła medycynę na Sorbonie. Wraz z mężem, Kazimierzem Dłuskim, założyła sanatorium w Kościelisku.
  Helena - została nauczycielką
  Józef - ukończył medycynę w Warszawie. Był znakomitym lekarzem i ordynatorem w warszawskim Szpitalu Dzieciątka Jezus.

Moja rodzina

  Mój mąż
  Piotr Curie - zajmował się badaniem właściwości magnetycznych i elektrycznych kryształów, a także promieniotwórczością i jej oddziaływaniami na organizmy żywe. W roku 1880 odkrył zjawisko piezoelektryczności. Wraz ze mną w roku 1898 odkrył dwa pierwiastki: rad i polon. W roku akademickim 1904-1905 został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Paryskiego na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. W 1905 roku został członkiem Francuskiej Akademii Umiejętności.
  Nasze córki
  Irena - wraz z mężem Fryderykiem Joliot otrzymała Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości.
  Ewa - w czasie II Wojny Światowej była korespondentem wojennym. Mieszkała w Stanach Zjednoczonych i tam zmarła 22 października 2007 r., mając prawie 104 lata.

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440