This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Grono pedagogiczne 2019 / 2020

Dyrekcja
Dyrektor - mgr Mariola Król
   Z-ca dyrektora - mgr Katarzyna Robutka
Pedagog szkolny
mgr Magdalena Łabuda
 Psycholog szkolny
mgr Sylwia Mikoś
 Edukacja wczesnoszkolna mgr Agnieszka Sypko
mgr Daria Bigda
mgr Katarzyna Cirko
mgr Magdalena Maciejewska
mgr Amanda Liska
mgr Magdalena Beller
mgr Joanna Kurowska
mgr Aneta Biskup
Przyroda / Biologia mgr Justyna Marszałek
Chemia mgr Ewa Mowczan
Fizyka
mgr Agata Twardziak - Jazienicka
Geografia  
mgr Emilia Sadecka
Historia + WDŻ + WOS
mgr Beata Józków
Informatyka
mgr Monika Szmołda
Język angielski
mgr Wiesław Ksenycz
mgr Agnieszka Rogala
mgr Justyna Marszałek
Język niemiecki mgr Ewa Horoszczak - Isztwan
Język francuski i hiszpański
mgr Wiesław Ksenycz
Język polski
mgr Artur Wasylik
Matematyka
mgr Kazimiera Bilaus
mgr Barbara Adamowicz
Muzyka
dr Krzysztof Purzycki
Plastyka, technika
mgr Krystyna Bajon
Religia
mgr Elżbieta Błaszków
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marek Droździk
Zajęcia artystyczne
mgr Krystyna Bajon
dr Krzysztof Purzycki
Wychowanie fizyczne mgr Joanna Kotwica
mgr Klaudia Podgórska
Biblioteka szkolna mgr Monika Szmołda
mgr Elżbieta Błaszków
Świetlica szkolna
mgr Bogumiła Gawlak – Pokrywka
mgr Emilia Sadecka
mgr Joanna Wieczorek
mgr Agata Lech    
mgr Magdalena Maciejewska
Nauczyciel wspomagający mgr Anna Motylewska - Szulczyńska
mgr Ewa Mowczan
mgr Justyna Marszałek
Logopeda szkolny   mgr Anna Wasylik

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440