This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Emilka Bronowicka w dniu 17.10.2021r. zdobyła złoty medal 🥋VIII Ogólnopolski Turniej Sztuk Walki🥋
o Puchar Prezydenta Miasta Zielona. Gratulujemy!!!

List od Burmistrza Polkowic z okazji Dnia Edukacji Narodowej: List

14.10.2021r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej uczniowie z klasy IVb wyrazili swoje podziękowanie za trud włożony każdego dnia. Punktem kulminacyjnym akademii był brawurowo wykonany program artystyczny przez uczniów klasy IIIc, który obfitował w scenki pełne humoru. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili wierszyki o pracownikach szkoły, pokazując tym samym, „jak bardzo ich praca jest nam też potrzebna”. Uśmiech na ustach zebranych świadczył o tym, że był to czas spędzony w miłej atmosferze.
Pani dyrektor, Mariola Król, w swoim przemówieniu kontynuowała przekaz uczniów z występu. Podkreśliła również, że dzisiejszy dzień, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, jest Dniem Edukacji Narodowej, a jego bohaterami są wszystkie osoby związane z oświatą. Wspomnieniami, częściowo żartobliwie, przywołała zaangażowanie pracowników niepedagogicznych w rozwój placówki, po czym skierowała uwagę na nauczycieli, akcentując, jak ogromną odpowiedzialność ma zawód pedagoga. Doceniła trud pracy, wymagającej olbrzymich pokładów cierpliwości, twórczego podejścia do dzieci i młodzieży, ciągłego dokształcania się i rozwoju. Przypomniała, że wysiłek wkładany przez nauczyciela nie zawsze jest widoczny, nie od razu przynosi pozytywne efekty, na które czasami trzeba długo poczekać. Cyt: „Ten zawód to coś więcej niż praca, to wyjątkowa rola…”. Po przemówieniu i życzeniach, przyszedł czas na rozdanie Nagród Dyrektora, wspólne zdjęcie i poczęstunek. Dziękujemy Parafii Matki Bożej Łaskawej w Polkowicach za życzenia i pyszny tort, to była niespodzianka.
Na zakończenie uczniowie rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.
 
 

 

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż jest możliwość ubiegania się o wsparcie  w ramach Konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

  • jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Polkowice i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Polkowice.

Termin składania oświadczeń upływa 22 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice  w godzinach pracy Urzędu.

Informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy  Polkowice ul. Górna 2, pok. 206, bądź pod numerem telefonu 768474145.

 

Druki do pobrania:

1. Oświadczenie rodzica

2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia

3. Regulamin konkursu

 

Więcej informacji na temat konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” dostępnych jest pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji  "Przerwa na czytanie".

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Wśród celów akcji wymienić należy: promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integrację, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

4 października na kolejnych lekcjach wielu uczniów przyjęło zaproszenie do wspólnego czytania. Każdy z nich mógł przynieść  ze sobą swoją ulubioną książkę.  Jeśli ktoś o niej zapomniał miał możliwość skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Czytano w bibliotece i czytelni podczas przerwy (godz. 11:30-11:45)

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Przebieg akcji został uwieczniony na fotografiach.

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440