This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Za nami I połowa … Czas na podsumowania i refleksje …

Dnia 7 lutego 2020 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel, którego celem było podsumowanie pracy uczniów i nauczycieli w I półroczu. Zarówno uczniowie edukacji wczesnoszkolnej jak również klas V – VIII swoją postawa i zaangażowaniem udowodnili, jak dużą wartością w życiu jest nauka a jednocześnie jak ważną rolę odgrywają zaangażowanie, budowanie wzajemnych relacji oraz przyjaznej atmosfery w naszej szkole.

Podczas akademii Panie Dyrektor doceniły różnorodne dokonania i osiągnięcia uczniów. Podziękowały im za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, różnych akcjach charytatywnych oraz uroczystościach szkolnych. Na szczególną pochwałę zasłużyli uczniowie, którzy dzięki wysokim wynikom w nauce i wzorowemu zachowaniu uzyskali stypendia naukowe. Po nich zostali wyróżnienie także ci, którzy nie opuścili od początku roku szkolnego ani jednego dnia. Również uznaniem Pani Dyrektor  cieszyły się dzieci, które nie otrzymały w pierwszym półroczu żadnej uwagi negatywnej. W dalszej kolejności wyróżniono osoby o najwyższym wskaźniku czytelnictwa. Nie zapomniano także podkreślić licznych dokonań członków Samorządu Uczniowskiego, którzy w ramach podziękowania zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.        

Efektywność pracy naszych uczniów niewątpliwie można spuentować słowami polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej: „Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono”. Niech ta dewiza będzie dla nas motywacją do pracy w przyszłym półroczu. Mamy nadzieję, że podczas tego apelu u wielu uczniów wzbudziła się autorefleksja, że w szkole można rozwijać się w wielu dziedzinach, odkrywać swoje talenty oraz że na sukces nigdy nie jest za późno.

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Polkowic, ostatni tydzień stycznia spędzili za górami, za lasami, za dolinami …–  w małej wsi małopolskiej w Beskidzie Niskim.

   Kamianna – bo tam uczyliśmy się jeździć na nartach, to wieś miodem płynąca, gdzie jak mówi tradycja ,,na tej ziemi złoto rodzi się na kamieniu’’. Tym złotem jest miód, który na tych terenach powstaje głównie z drzew jodły. W Kamiannej mieszka 200 mieszkańców, w dawnej cerkwi znajduje się kościół katolicki, OSP, Dom Pszczelarza i Muzeum Pszczelarstwa. Kamianna to Światowe Centrum Apiterapii.

   W ramach naszego wyjazdu realizowaliśmy treści podstawy programowej z wielu przedmiotów:

-język polski – rozwijaliśmy rozumienie wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej, rozwijaliśmy umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych -umiejętność pisania kartek z pozdrowieniami,

- religia- uczyliśmy się szacunku do innych religii i kultur – prawosławie,

- w-f- współpracowaliśmy w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię; posługując się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; wykonując elementy samoochrony przy upadku, zeskoku, podejmowaliśmy aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych – nauka jazdy na nartach zjazdowych, doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego (turnieje), wędrówki – spacery po okolicy Kamiannej oraz integracja z rówieśnikami z innych szkół polkowickich podczas dyskoteki oraz turnieju „kalambury” - SP3 Polkowice, Szkoła Podstawowa z Jędrzychowa.

- historia- dostrzegliśmy potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności, poznaliśmy historię i tradycję  okolicy, w której przebywaliśmy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; poznaliśmy lokalne zabytki i znamy ich dzieje – wycieczka do Krynicy Zdrój,

- wos- wyjaśnialiśmy  podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej – poznanie historii i kultury mniejszości etnicznej – Łemków,

- biologia, przyroda - stosowaliśmy zasady dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom, dostrzegliśmy zależności występujące między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska, a działalnością człowieka, właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym – wycieczka do pasieki ,,Barć’’.

-geografia- poznaliśmy wybrane krajobrazy Polski, ich głównych cech i składników, głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego otoczenia, a także wybranych regionów Polski- poznanie  etnograficznego regionu – Małopolski,

- muzyka- stosowaliśmy zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: szacunek dla twórców i wykonawców – Jan Kiepura, Bogusław Kaczyński – postacie związane z Krynicą Zdrój,

- plastyka- zapoznaliśmy  się z twórczością artystów –zapoznanie z dziełami artysty- prymitywisty z Krynicy Zdrój – Nikifora Krynickiego, uczyliśmy się szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego - zwiedzanie cerkwi w Bereście oraz robienie świec z węzy pszczelej.

-chemia- wykorzystywaliśmy wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych, formułowaliśmy obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia- zapoznanie w barci z podstawowymi laboratoryjnymi analizami miodów.

-EDB – Kształtowaliśmy umiejętności z zakresu pierwszej pomocy- spotkanie i ćwiczenia praktyczne z pracownikiem GOPR-u.

   Z ,,Białej szkoły’’ przyjechaliśmy zadowoleni i zmęczeni, ale bogatsi o wiedzę,  umiejętności i postawy, które wykorzystamy  w dalszym etapie nauki i będziemy bardziej wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

W dniu 31.01. 2020 r. uczniowie klasy 1c uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Lubinie. Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości, poznanie przebiegu procesu sądowego oraz roli prawa w życiu obywatela.
Na spotkanie przybyła Pani sędzia, która zaprosiła uczniów do jednej z sal rozpraw, gdzie zapoznała dzieci z przebiegiem rozprawy sądowej, wskazała miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata, świadków, etc.
W toku spotkania z sędzią, duże zainteresowanie dzieci wzbudziła tematyka przestępczości nieletnich oraz wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich. Sędzia podawał poruszające przykłady spraw dotyczących nieletnich ze swojej pracy zawodowej. Do tematyki zostały włączone również podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego, jakim podlegają małoletni i nieletni. W nawiązaniu do tematu została poruszona kwestia zachowania młodzieży w szkole, domu, na ulicy oraz przestroga przed popełnianiem czynów zabronionych.
W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli się wcielić w rolę oskarżonego, obrońcy, adwokata, a nawet prokuratora podczas odegrania małej inscenizacji. 
Spotkanie dzieci z sędzią było lekcją odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka z poszanowaniem prawa, które w życiu należy przestrzegać.
Po zakończeniu spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć również cele.
 
20 stycznia uczniowie klas I-III naszej szkoły obchodzili Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.
 
Celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, poznanie postaci i przygód Kubusia Puchatka, kształtowanie uważnego słuchania i zabawa w duchu przyjaźni. 
 
Dzieci przyniosły do szkoły pluszaki przedstawiające Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, książki, a niektóre nawet przyszły ubrane w kolory misia ;). W tym dniu czekało na nich  wiele ciekawych niespodzianek. Uczestniczyły w zajęciach pt: ,,Kubuś Puchatek – historia prawdziwej przyjaźni”. Dzień ten był doskonałą okazją  do przypomnienia przygód Kubusia Puchatka. Dzieci odgadywały zagadki, układały puzzle, rysowały. Poruszony został też temat  przyjaźni nie tylko między mieszkańcami Stumilowego Lasu, ale także przyjaźni w życiu każdego człowieka. Ludzie, których spotykamy wokół siebie, nie są tacy sami jak my. Mają jakieś wady i ograniczenia – czegoś się boją, czegoś nie potrafią, coś ich przeraża. Jedni są radośni i beztroscy, jak Tygrysek, inni najchętniej sami podejmowaliby wszystkie decyzje, jak Królik, jeszcze ktoś lubi się wymądrzać i pokazywać swoją wiedzę na różne tematy jak Sowa, a ktoś z kolei jest skromny, trzyma się z boku i nie potrafi walczyć o korzyści dla siebie jak Kłapouchy. Ważne jest, abyśmy każdego człowieka próbowali poznać, bo może się okazać, że zostanie naszym przyjacielem, jeśli tylko zaakceptujemy go takim, jakim jest.
 
Dużo śmiechu na zakończenie dostarczyła zabawa: doklejanie ogona Kłapouchemu.
 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440