This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Maria Skłodowska – Curie patronka szkoły Podstawowej nr 4 Polkowicach wyznacza główne kierunki rozwoju i pracy szkoły. Nasi uczniowie od początku funkcjonowania szkoły czyli od roku 2004 rozwijają umiejętności matematyczne m.in. jako jedyni w powiecie polkowickim uczestniczą w Dolnośląskich Meczach Matematycznych. Pod kierunkiem pana Artura Adamowicza dziesięcioosobowa drużyna matematyczna staje do rywalizacji z uczniami z Lubina, Ścinawy, Wrocławia. Zadania meczowe są odmienne od zadań podręcznikowych i egzaminacyjnych. Są ciekawe i mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwala na stosowanie różnych strategii rozgrywki. 

 

Od czterech lat w szkole realizowany jest program Destination Imagination - drużyny 4 – 7 osobowe w ciągu roku szkolnego rozwijają swoją kreatywność, ćwiczą umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają w nauce szkolnej, a stworzone przez siebie rozwiązania prezentują podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności. W tym roku pod opieką pani Kazimiery Bilaus, Katarzyny Robutki, Barbary Adamowicz i pana Artur Adamowicza w marcu wyjeżdżają na Olimpiadę do Wrocławia dwie drużyny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki. Nasz szkoła włączając się w działania jubileuszowe podejmuje liczne akcje, które mają przybliżyć uczniom królową nauk. W listopadzie uczniowie uczestniczyli w lekcjach na temat szkoły lwowskiej i poznali sylwetki matematyków. Utworzono niepodległościowy kącik matematyczny zawierający zadania, krzyżówki, zagadki. W lutym zorganizowano w szkole trzyetapowy konkurs „Mistrz rachunku”, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna. W przestrzeni szkoły znajduje się tabliczka mnożenia, bryły geometryczne, zadania, łamigłówki, informacje dotyczące ważnych matematyków tj. Stefan Banach, Hugo Steinhaus czy Stanisław Ulam.

Pani dyrektor Dorota Gnych nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Matematycznym i realizujemy wspólnie  projekt "Fraktal na stulecie", w którym uczestniczy blisko 300 szkół i innych organizacji. W kwietniu układamy z uczniów piąty fraktal Trójkąta Sierpińskiego. Powitanie wiosny będzie przebiegać również pod czujnym okiem matematyki. Będziemy tworzyć kreacje matematyczne a efektem będzie pokaz mody w figurach matematycznych. W Szkole Podstawowej nr 4 wszyscy z matematyką są za pan brat.

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440