This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

po analizie sytuacji w szkole i w gminie, opinii rodziców i nauczycieli dyrektor szkoły ustala następujące zasady i harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020:

     Dla uczniów kończących etapy edukacyjne (klasy III i VIII) zaplanowane są krótkie, symboliczne spotkania uczniów (bez podziału na grupy) z wychowawcą i dyrekcją szkoły, bez udziału rodziców. Udział uczniów w spotkaniach jest dobrowolny.

    W uroczystościach mogą wziąć udział osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nie zamieszkujące wspólnie z osobami przebywającymi na kwarantannie. Symboliczne akademie przygotowane zostaną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

    Przy sprzyjającej pogodzie, czyli w przypadku organizacji spotkania na terenie zewnętrznym, rodzice mogą obserwować rozdanie świadectw z miejsca dla nich przeznaczonego, z zachowaniem dystansu społecznego. Jeśli spotkania będą  przeniesione na salę fitness, rodzice nie będą mogli wejść do budynku szkoły.

  • Klasa III b, wych. p. Daria Bigda

Termin: 26 czerwca b.r. godzina 9.00-9.45

Miejsce: teren zewnętrzny szkoły

 

  • Klasa III a, wych. p. Agnieszka Sypko

Termin: 26 czerwca b.r. godzina 10.30-11.15

Miejsce: teren zewnętrzny szkoły

 

  • Klasa VIII, wych. p. Ewa Horoszczak-Isztwan

Termin: 26 czerwca b.r. godzina 16.00-17.15

Miejsce: teren zewnętrzny szkoły

   Szczegóły dotyczące miejsca, formy, logistyki i zasad bezpieczeństwa będą przekazane  przez wychowawców klas.

 

   W piątek 26 czerwca 2020r. dyrektor szkoły zaprasza nagrodzonych uczniów z klas I-VI na spotkanie o godz. 12.30. Listy uczniów wyróżnionych (świadectwa z wyróżnieniem, stypendium szkolne lub sportowe, osiągnięcia w konkursach) będą podane w terminie późniejszym. Udział w ww. spotkaniu jest dobrowolny.

Uczniowie nie wnoszą nic na teren szkoły.

   W piątek 26 czerwca b.r. dla uczniów klas Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, V, VIa, VIb  zorganizowane  będą spotkania online  z wychowawcami. Godzinę i formę spotkania ustalają wychowawcy.

    Świadectwa promocyjne ww. oddziałów klasowych uczniowie/rodzice mogą odbierać w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29 czerwca 2020r. Uczniowie/rodzice do budynku szkoły będą wpuszczani pojedynczo. Świadectwo będzie również do odbioru 1 września 2020r.

    Uczniowie klas VIII, którzy nie będą uczestniczyć w uroczystym apelu 26 czerwca b.r., zapraszamy po odbiór świadectwa do sekretariatu szkoły, w innym terminie.

  Wszelkie pozaszkolne formy spotkań wychowawców z uczniami/rodzicami możliwe są za obopólną zgodą. Proszę zachować środki ostrożności.

    Organizacja zakończenia roku szkolnego przedstawiona w harmonogramie odbiega od tradycyjnego. Nie uda nam się zobaczyć ze wszystkimi uczniami szkoły. Jednak wierzymy, że spotkania, również te wirtualne będą wzruszające i radosne. Do zobaczenia!

      

                                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                       Mariola Król

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440