This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Przedmiot        

Nazwa podręcznika/autor

Wydawnictwo/nr dopuszczenia

Religia kl  I

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej „Poznaję Boży świat"

 

Podręcznik numer

AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020,

zgodny z programem nr AZ-1-01/18.

Wyd: Jedność

Religia kl  II

Klasa II szkoły podstawowej  „Idziemy do Jezusa” - podręcznik do religii

Podręcznik nr AZ-12-01/12-KI-3/12

Wyd: Jedność

Religia kl  III

Klasa III szkoły podstawowej  „Jezus jest z nami” - podręcznik do religii oraz ćwiczenia

 

Podręcznik nr AZ-13-01/12-KI-4/13

Wyd: Jedność

Religia kl  IV

Klasa IV szkoły podstawowej  „Miejsca pełne BOGActw - podręcznik do nauki religii oraz ćwiczenia

PODRĘCZNIK nr AZ-21-02/12-KI-1/12

 Wyd: Jedność

Religia kl  VI

Klasa VI szkoły podstawowej  „Tajemnice BOGAtego życia” - podręcznik do religii oraz ćwiczenia

PODRĘCZNIK  AZ-23-02/12-KI-3/14

Wyd: Jedność

 

Religia kl  VII

Klasa VII szkoły podstawowej  „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” - podręcznik do religii

PODRĘCZNIK Nr AZ-31-01/13-KI-3/13

Wyd: Jedność 

 

UWAGA! Uczniowie klas I-VII korzystają z podręczników zakupionych przez szkołę. W związku z powyższym rodzice nie są zobowiązani do ich zakupu.

Wyjątek stanowią podręczniki do religii w klasach I-VII oraz języka hiszpańskiego w klasach IV i VI.

Szczegóły dotyczące zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych do nauki języka hiszpańskiego podane będą we wrześniu 2020r.

Drodzy Rodzice!

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy szkolnej oraz stołówki na rok szkolny 2020/2021 będą możliwe drogą elektroniczną lub bezpośrednio w szkole z zachowaniem  zasad epidemicznych.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej  oraz stołówki dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców/ prawnych opiekunów, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie regulaminu świetlicy, stołówki szkolnej.

Prosimy o wydrukowanie formularza Karty zgłoszenia lub pobranie karty w dyżurce szkoły, wypełnienie, podpisanie, następnie zeskanowanie lub wykonanie zdjęcia oraz przesłanie na adres: sekretariat@sp4.polkowice.pl

 

Oryginały przesyłanych przez Państwa dokumentów prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców pracuje. Prosimy uwzględnić to w wysyłanych deklaracjach.

 

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 

Karta zgłoszenia na obiady

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

 

 

Szanowni Państwo, ze względu na panującą epidemię koronawirusa informujemy, że spotkanie organizacyjne z wychowawcami uczniów przyszłych klas pierwszych odbędzie się

25 sierpnia 2020r. o godzinie 15.30 w stołówce szkolnej.

Zostaną wówczas przekazane niezbędne informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego, zasad przyjęcia do świetlicy i stołówki szkolnej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w  Kowalu - Absolwenci

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać

w dniu 31.07.2020r. w godz. 8.00-14.00

w sekretariacie szkoły przy ul. Hubala 3 (odbiera absolwent lub jego opiekun).

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19 (maseczki, zachowanie dystansu).

Szkoła Podstawowa nr 4 wzięła udział w akcji charytatywnej ,,siepomaga". Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup leku dla Mii z Dolnego Śląska. Prosimy o wsparcie uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły o włączenie się do akcji.

Podajemy adres za pomocą  którego można dokonać wpłaty, by pomóc tej małej chorej dziewczynce:

https://www.siepomaga.pl/mia-sma

 

26 czerwca 2020 r. odbyło się wyjątkowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej – 3a i 3b. Uroczystość miała kameralny charakter z ograniczoną liczbą Rodziców, w maseczkach i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wychowawcy po raz ostatni spotkali się ze swoimi uczniami. Były chwile wzruszenia, wspomnienia wielu wydarzeń, podziękowania za wspólnie spędzony czas, za trud nauki, za uśmiech.

Wyróżnionym uczniom z klas I-VI wręczono dyplomy, nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz stypendia za osiągnięcia sportowe lub naukowe. Podsumowano również osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Rodzice otrzymali podziękowania za pracę na rzecz szkoły.

W ten sposób zapisały się kolejne karty naszej szkolnej księgi otwierające jednocześnie nowy rozdział w historii niedawno powstałej SP4.

 

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440