This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Polkowicach informuje, że w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Do klasy I szkoły podstawowej,na rok szkolny 2021/2022,przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

 

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP4 składają ,,Kartę zapisu" dziecka do szkoły rejonowej. W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają ,,Wniosek" o przyjęcie dziecka spoza obwodu” + załączone druki.

 Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów: Kryteria rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły  do 12 marca 2021 r. lub przesłać e-mailem: sekretariat@sp4.polkowice.pl

 

W czerwcu zorganizowane będzie zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych klas pierwszych. Szkoła zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informację na stronie internetowej szkoły www.sp4.polkowice.pl, tablicy ogłoszeń w szkole i przedszkolach.

 Zapraszamy do zapoznania się z folderem szkoły: Folder szkoły

 

 Karta zapisu dziecka do szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

"How can we save our world?" - taki tytuł nosi anglojęzyczny projekt, w którym uczestniczy klasa 7a. Jego celem jest propagowanie działań przyjaznych środowisku. Uczniowie przygotowują prezentację po angielsku, wygłaszają przemowy w tym języku. Bądźmy wszyscy "eco-friendly" ! Inne hasła uczniów klasy 7a, to: "recycle rubbish","save energy", "save water", "pick up litter", "green energy". Przedstawiamy jedną z przygotowanych przez uczniów prezentacji.
 
 
 

Wypowiedzi absolwentów na temat klasy dwujęzycznej:

 
 

„ Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

       Autor tego cytatu – Juliusz Słowacki - choć był niekwestionowanym mistrzem słowa, miał ogromną świadomość tego, że poprawne przelewanie myśli na papier, nie jest łatwą sztuką. Nasz język ojczysty odzwierciedla niezwykłą historię, która zapisała się w polskiej ortografii, fleksji, składni, fonetyce, frazeologii oraz leksyce. Posługujemy się nim na co dzień, wykorzystując różne jego odmiany i schematy składniowe w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Często też stajemy przed nie lada dylematem i zastanawiamy się, która forma wyrazu jest poprawna, czy też jak uniknąć ortograficznej gafy.

    21 lutego przypada co roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez światową organizację UNESCO w 1999 r. dla upamiętnienia wydarzeń mających miejsce w 1952 r. w miejscowości Dhaka - obecnej stolicy Bangladeszu. Zginęło tam wówczas 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień ten ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i ginące. To święto ma nam uświadamiać, że należy chronić język ojczysty po to, by nie zatracić tożsamości narodowej i kulturowej. Warto na co dzień dbać o jego czystość, poznać historiębogactwo dialektów i tajniki frazeologii. Mając na celu zainspirowanie uczniów pięknem i złożonością  języka polskiego, zorganizowano w naszej szkole w formie zdalnej konkurs językowy z okazji „ Dnia Języka Ojczystego”. A oto wyróżnieni uczniowie z klas VI i VII:

 

Klasa VI: Aleksandra Wasylik

Klasa VIIa: Maja Sypko

Klasa VIIb: Dominik Kostek i Karolina Zych

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności językowych

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE OTRZYMALI:

  • Sypko Maja 7a
  • Aleksandra Wasylik 6a
  • Szymon Romański 6a
  • Paulina Kardasz 7a
  • Dominik Kostek 7b
  • Nikola Sikorska 7a

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z sukcesami naszych uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku szkolnego 2020/2021: Sukcesy uczniów I półrocze

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440