This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Informujemy rodziców, że wpłaty za obiady za październik należy uregulować  do dnia 10–tego listopada na  rachunek bankowy szkoły nr 66 1020 3017 0000 2402 0429 7263,  wskazując imię i nazwisko dziecka; miesiąc, którego wpłata dotyczy oraz klasę do której uczęszcza. Przed wpłatą za obiady należy uzgodnić z intendentem wysokość opłaty  - nr tel. 76 746 53 70 w. 163;  adres: intendent@sp4.polkowice.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-29-listopada

We wtorek miało miejsce ważne wydarzenie. Odbyło się pasowanie na ucznia. To szczególny moment w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu dzieci oficjalnie dołączyły do grona uczniów naszej szkoły. Podczas wyjątkowej uroczystości popisywały się swoimi talentami - śpiewały, recytowały i tańczyły. Punktem kulminacyjnym był akt ślubowania. Pierwszoklasiści obiecali pilnie się uczyć i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.
Życzymy im sukcesów i samych szóstek! 🙂
Szczególne podziękowania dla klas 3a i 3b i ich wychowawczyń za pomoc w przygotowaniu uroczystości, nauczycielom - plastyki i muzyki za piękną dekorację i oprawę muzyczną, paniom ze świetlicy za uwiecznienie tych wzruszających chwil na zdjęciach, Radzie Rodziców za poczęstunek i wreszcie Rodzicom za wsparcie. 🙂❤
 

 

We wtorek, 27 października nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską akcję czytelniczą "Przerwa Na Czytanie". Wydarzenie to polegało na biciu rekordu w czytaniu podczas przerwy międzylekcyjnej. Akcja ta realizowana jest w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" oraz w związku z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. A jej celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W naszej szkole w czytanie na przerwie włączyło się prawie stu uczniów i nauczycieli. W tym trudnym czasie czytały nie tylko dzieci z klas 1-3, które kontynuują naukę stacjonarnie, ale również uczniowie uczący się on-line. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach ta liczba będzie stale rosła.
 

20 października to Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. W tym roku obchodzony był po raz piaty. Wszystkie wydarzenia towarzyszące obchodom koncentrowały się wokół zagadnienia „Drzewa w krajobrazie”. Do świętowania tego dnia przyłączyli się uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczestnicy koła fotograficzno – multimedialnego. W ramach krajobrazowego spaceru poznawali w praktyce, czym jest krajobraz, rozpoznawali jego składniki przyrodnicze i antropogeniczne. Ponadto uczniowie klasy II a z zebranych podczas spaceru darów jesieni wykonali pracę plastyczna pt.” Mój krajobraz” zaś uczniowie koła fotograficznego sfotografowali urokliwe drzewa.

Wrocław 2020-10-26

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440