This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Ekologia to niezwykle ważna sprawa w życiu każdego małego człowieka. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej mocno zaangażowali się w ten temat, a realizując projekt ,,Lekturki spod chmurki"☁️ z wielką ochotą zgłębiali tajemnice drzew. Początkowo z zainteresowaniem przeczytali lektury 📖,,Drzewo do samego nieba” i ,,Kapelusz Pani Wrony”. Następnie odbyła wycieczka do lasu, spotkanie z ekologiem i stolarzem, wykonywanie rysunków drzew przeróżnymi technikami, a także zdobywanie wiedzy o drzewach podczas ciekawych zajęć edukacyjnych. W ten sposób dzielni, mali ekolodzy zakończyli moduł pierwszy projektu zdobywając stosowne zaświadczenie oraz bezcenną wiedzę, która będzie im towarzyszyła podczas życia zgodnie z naturą.🌲🌳🌲🌳🌲🌳🌲

 

„Zasmakuj w bibliotece” zachęcamy do czytania, słuchania i oglądania bajek .
W dniach 1-5 lutego w bibliotece szkolnej tydzień z bajką.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III powracają do szkoły. Nauka w tych klasach prowadzona będzie w formie stacjonarnej według planu lekcji dotychczas obowiązującego. Organizacja pracy szkoły uwzględniać będzie wytyczne MEiN, MZ i GIS.
Uczniowie klas IV – VII kontynuują edukację zdalną.

Wraz z końcem roku kalendarzowego pożegnaliśmy rok literacki poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego. Nasi uczniowie klas siódmych aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w tej ogólnopolskiej akcji. Wzięli czynny udział w IX Edycji Narodowego Czytania, a w planach było także wystawienie sceniczne fragmentów „Balladyny” J. Słowackiego. Niestety, czas pandemii i związane z tym ograniczone możliwości nauczania uniemożliwiły w ubiegłym roku zrealizowanie tego zadania. Jednak wspólnymi siłami udało nam się przeprowadzić projekt polonistyczny na wykonanie przez uczniów plakatów promujących inscenizację „Balladyny”. Wszyscy siódmoklasiści wykazali się dużą kreatywnością, a także znajomością symboliki literackiej oraz umiejętnościami informatycznymi i plastycznymi. Prace były interesujące i zachęcające do obejrzenia tego ponadczasowego dramatu Juliusza Słowackiego. Osoby, które wykonały projekt, zostały nagrodzone bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego, a ich prace tworzą ciekawy kolaż wykonany przez ucznia klasy 7 A - Bartosza Lewińskiego. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Polkowicach informuje, że w okresie ferii zimowych od 04.01.2021 do 15.01.2021 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Polkowicach zapewnia różnorodne formy wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Świadczymy usługi w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży, terapii indywidualnej, porad bez badań. Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych (bezpośrednich lub online) prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów w zależności od zgłaszanych Państwa potrzeb. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Polkowicach pracuje w godzinach od 8.00-17.00. Sekretariat od godziny 7.30- 15.30.
Dane do kontaktu: Telefon: 76 746-15-70
Telefon komórkowy: 603087782 do kontaktu bezpośrednio z dyrektorem poradni w sytuacjach interwencji kryzysowych i sytuacji trudnych:
Adres mailowy: popppidm@polkowice.edu.pl
Adres: ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów! Uwaga Konkurs!

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.
Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla
uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą
tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych
ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi
edukacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać z wiadomości wysłanej do wszystkich rodziców uczniów klas IV-VII poprzez dziennik elektroniczny oraz u nauczycieli: p. E. Mowczan, p. E. Sadecka, p. J. Marszałek.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w
Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

 

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440