SZKOLNY KONKURS ,,ZIMOWY LAMPION"

wtorek, 15 listopada 2022

SZKOLNYKONKURS
SZKOLNY KONKURS dla uczniów, rodziców oraz dziadków  !

,,Zimowy lampion”                       

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

CELE KONKURSU

·  Zachęcenie uczniów do twórczej pracy w rodzinnym gronie.

·  Popularyzacja metody  hand made- (wykonane ręcznie).

·  Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

·  Kształcenie umiejętności realizacji wspólnego celu.

WARUNKI UDZIAŁU:

  1. Konkurs skierowany jest  do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach ,w kategoriach wiekowych  kl. I-III, kl. IV-VIII) ich rodziców i dziadków.
  2. Warunkiem udziału jest wykonanie: lampionu

                                                          

        Technika dowolna

Wykorzystanie różnych materiałów np. karton, szkło, papier, plastik, drewno, włóczka, itp.)

inspiracji szukajcie: w Waszych  głowach , internet  lub zapytajcie się osób starszych *                                

  1. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane ucznia i rodzica (dziadka) .
  2. Prace konkursowe dostarczać do Świetlicy na parterze do 9 grudnia 2022r.
  3. Oceny prac dokona Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.
  4. Najlepsze prace pod względem: artystycznym, technicznym oraz oryginalności zostaną nagrodzone i wyróżnione.
  5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia ok. 15 XII 2022r.
  6. Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie do wiadomości publicznej inf. o  zwycięzcach konkursu.

Prace konkursowe będą zdobić  naszą przestrzeń wokół Choinki !

Szczegółowe informacje można uzyskać w Świetlicy SP4  
 u pani Bogumiły Gawlak-Pokrywki

red. admin

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: