Klasa dwujęzyczna

Szanowni Rodzice !

Z przyjemnością informujemy, że  w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej  nr 4 w Polkowicach planowane jest utworzenie klasy VII dwujęzycznej.

Nauczanie dwujęzyczne jest  jednym z najnowocześniejszych systemów edukacyjnych, powszechnie stosowanych w Polsce od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Jest ono również jednym ze sposobów podwyższenia poziomu znajomości języków zachodnioeuropejskich. Specjaliści w dziedzinie nauczania języków obcych powszechnie uważają, że „języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie on nam służył do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko jego samego”. Z definicji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami. Korzyści  z takiego systemu edukacyjnego zostały docenione  przez wiele  szkół w Polsce, które  z powodzeniem realizują nauczanie dwujęzyczne. Do tych korzyści można zaliczyć płynne porozumiewanie się w danym języku obcym  na koniec edukacji w szkole podstawowej.

Oferta klasy dwujęzycznej  najczęściej jest adresowana do uczniów zainteresowanych nauką języka angielskiego w zwiększonym wymiarze oraz posiadających predyspozycje  i uzdolnienia kierunkowe. W celu wyłonienia takich uczniów, zaplanowane jest odrębne postępowanie rekrutacyjne na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Postępowanie to składa się z testu kompetencji językowych z języka angielskiego oraz sprawdzianu predyspozycji i uzdolnień do nauki języków obcych. Terminy testów każdego roku ustala organ prowadzący szkołę.

Na terenie powiatu polkowickiego klasy dwujęzyczne z językiem angielskim stały się wizytówką Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach i przynoszą wiele satysfakcji uczniom  i nauczycielom. W języku angielskim planujemy nauczanie biologii, historii powszechnej oraz WOS-u od klasy VIII. Dwujęzyczność daje uczniom szansę rozwoju kompetencji językowych i możliwości intelektualnych.

Zainteresowanych rodziców prosimy o złożenie deklaracji  przystąpienia do testów  predyspozycji językowych dla kandydata do klasy VII w oddziale dwujęzycznym.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: