Grono pedagogiczne

                                                 GRONO PEDAGOGICZNE 2022/2023

Dyrekcja

Dyrektor  - mgr Mariola Król

Wicedyrektor – mgr Justyna Marszałek

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

mgr Bogumiła Gawlak-Pokrywka

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Robutka

Psycholog szkolny / WDŻ

mgr Sylwia Mikoś

Logopeda szkolny

mgr Anna Wasylik

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Kurowska

mgr Aneta Biskup

mgr Amanda Nadrodzka

mgr Katarzyna Cirko

mgr Ewa Król

mgr Agnieszka Sypko

mgr Anna Motylewska-Szulczyńska

mgr Elżbieta Winsztal

Mgr Martyna Błażewska

Biologia

mgr Justyna Marszałek

Przyroda/ Biologia / Chemia

mgr Ewa Mowczan

Fizyka/ Geografia

mgr Agata Twardziak- Jazienicka

Historia / Język polski

mgr Artur Wasylik

Język polski

mgr Magdalena Maciejewska

mgr Magdalena Beller

Informatyka

mgr Monika Szmołda

mgr Ewa Horoszczak-Isztwan

Matematyka

mgr Angelina Szerszanowicz

mgr Kazimiera Bilaus

mgr Barbara Adamowicz

Język angielski

mgr Milena Pociecha

mgr Katarzyna Pisarska

mgr Justyna Marszałek

Język niemiecki

mgr Ewa Horoszczak-Isztwan

Język hiszpański/ Język angielski/ WOS

mgr Wiesław Ksenycz

Muzyka

dr Krzysztof Purzycki

Plastyka, technika

mgr Krystyna Bajon

EDB

Mgr Marzena Hanke

Religia

mgr Elżbieta Błaszków

mgr Agnieszka Ziemiańska

Wychowanie fizyczne

mgr Emilia Balicka-Ekiert

mgr Klaudia Podgórska

mgr Arleta Jaroszyńska-Łechtańska

Biblioteka szkolna

mgr Elżbieta Błaszków

Świetlica szkolna

mgr Magdalena Socha

mgr Agata Lech

mgr Joanna Wieczorek

mgr Marta Krzystyniak

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: