NAUKA NOWEJ GENERACJI. START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ POLKOWICKICH UCZNIÓW.

Gmina Polkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów”  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach oraz zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych.

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0117/21
Tytuł projektu: Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.
Nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny
Czas trwania projektu 14 marca 2022 r. – 13 marca 2023 r.
Całkowita wartość projektu 462.858,75 zł
Wartość dofinansowania 393.429,90 zł

PLAKAT do pobrania: Plakat_Nauka nowej generacji

 

Harmonogram dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dostępny jest w zakładce ZAJĘCIA POZALEKCYJNE.

Uczniowie brali udział w wyjazdach edukacyjnych m.in. do: Borówek, Złotego Stoku, Hydropolis i ZOO we Wrocławiu, Ochli i Planetarium w Zielonej Górze. Odbyły się również wycieczki do Manufaktury Ceramiki w Bolesławcu, Osady Danieli oraz wyjazdy do teatru do Legnicy i Zielonej Góry.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: